TITANZINK

RIDING THE WIND


MATERIAL
Förpatinerad blå-grå titanzink med fasadsystemet Storplåtar.

VAL AV FASAD
Titanzinkens naturligt vackra och obehandlade utseende kombinerat med dess formbarhet, gjorde materialvalet lätt för detta projekt. Den största fördelen var materialets flexibilitet, att det kunde följa byggnadens vågformade linjer.

INSPIRATION TILL FASAD
Med inspiration från vinden, representerar tornet en fångad vindrörelse som skulpterat tornets form. Den södra fasadens djupare vågor utvecklades för att minimera solljusets direkta strålar in i byggnaden.

VAL AV INFÄSTNINGAR
Byggnadens struktur utvecklade sig till en vertikal vägg runt en inre byggnadskropp där utsidan gestaltas av ett yttre vågformat metallhölje. Hela det yttre lagret är designat som ett kylsystem och innehåller perforerade öppningar I skalet och ovanför fönstren för naturlig ventilation.

VAL AV BEARBETNING
Titanzinken levererades färdigformad i 300 x 300 mm stora plåtar.

150150Stephen BoydNAMN Stephen Boyd
PROJEKT Riding the Wind, Edmonton International Airport – control and office tower. Slutfört 2013.
ARKITEKTBYRÅ Dialog Design

 

 

Skills

Posted on

december 8, 2014