STUDIO505

WINTERGARDEN, BRISBANE

Wintergarden är en radikal komposition efter en komplex och vacker studie av natur, geometri och skiktning som kommunicerar livets rika mångfald.

Det redan befintliga shoppingcentrets namn Wintergarden blev inspirationen till den komplexa fasaden, med målet att skapa en vision av en gigantisk trädgård.

Rostfritt stål användes för dess förmåga att reflektera samt att skala tillbaka och vika metallen. Aluminium kompletterade med att ge det väldigt tunna rostfria stålet stadga. Metallen är bearbetad med avancerade kompositioner av laserskuret rostfritt stål med en borstad yta. Alla de aluminiumpaneler som efter bearbetningen inte användes kunde återvinnas.

Sedan byggnationen avslutades för cirka 2,5 år sedan har fasadens rostfria stål mattats av, vilket framför allt har med omgivningens föroreningar att göra. Annars ser projektet likadant ut idag som på dess första dag.

PIXEL, MELBOURNE

Koldioxidneutral och självförsörjande på både el och vatten. Denna lilla färgkaramell om fyra våningar, fick 2012 ta emot världens högsta LEED rating (105 av 110) från US green Building Council och är Australiens grönaste byggnad. Den färgfulla och uppseendeväckande fasaden består av ”pixlade” metallpaneler, placerade utifrån noggranna beräkningar och undersökningar för att maximera ljusintag och solskydd.

SUZHOU SACC, SUZHOU

Galleria, opera, bio… det här är en byggnad som inrymmer det mesta. Det kräver således en 1,5 km lång fasad. Målsättningen var att skapa en ornamental och tillsynes oändlig, sömlös fasad som skulle upplevas på samma sätt oavsett vinkel eller om betraktaren befinner sig på in- eller utsidan.

Fasaden består av flera lager. Ett inre väderkyddande lager i främst glas och ett yttre dubbellager i vattenskuren PVF2-lackerad aluminium, vilket skapar både en solskyddande funktion och ger byggnaden dess unika karaktär. Mönstret har framställts av 16 unika plattor vilka har monterats i 42 utvalda permutationer.

Ett väsentligt krav på materialet var att de utskurna, överblivna delarna skulle vara lätta att återvinna.

PHOENIX VALLEY, WUJIN

Teknologi, designprocesser och tankar till detta massiva komplex om 65 000 m2 härstammar från den betydligt mindre byggnaden Pixel. Gröna-tak-teknik, inbyggda solceller (BIPV), naturlig Ventilation, LED-belysning och ett sofistikerat vattenledningssystem är några gröna metoder. Fasaden täcks av aluminiumplåtar i varierande storlek, form och kulör och har kombinerats med grönskande fasadpartier där det gröna taket fått fortsätta ner över ”klippkanten”. För det är just så upplevelsen av Phoenix valley ska vara – ett levande  och funktionellt bergsmassiv.

Foto: John Gollings, Ben Hosking, Blain Crellin, Studio505

Skills

Posted on

december 8, 2014