STÅLPLÅT

SOMMARHUS PÅ HUSARÖ


MATERIAL
Mattsvart Hard Coat med de tre bredderna 470, 570 och 670.

VAL AV MATERIAL
Vi sökte ett enhetligt uttryck där tak och fasad kunde utföras i samma material. Samtidigt önskade vi ett underhållsfritt och tåligt material som kunde stå emot väder och vind.

INSPIRATION TILL FASAD
Platsen är Stockholms ytterskärgård högt upp på en klippa med utsikt mot havet i norr. Ljuset, vattenvyn och den anslutande berghällen var några av de kvalitéer som bildade en utgångspunkt för utformningen av byggnaden. Att möta en relativt låg budget och en önskan om ett underhållsfritt hus var styrande förutsättningar. Den svarta dubbelfalsade plåtfasaden föll i linje med dessa tankar och smälter in i platsens natur.

VAL AV BEARBETNING
Genomgående dubbelfalsad, färgbelagd stålplåt.

150150Martin Videgård-photo by Mikael Olsson[5]NAMN Martin Videgård
PROJEKT Sommarhus på Husarö, Stockholms skärgård. Slutfört 2012.
ARKITEKTBYRÅ Tham & Videgård Arkitekter

Foto: Åke E:son Lindman, Mikael Olsson

Skills

Posted on

december 10, 2014