SANDWICH

SKANDIONKLINIKEN

Byggnaden består av två volymer, klinik respektive hotell. Den övre volymen är hotellet, vars fasad består av sandwichelement och aluminium.

MATERIAL
4 mm perforerad och pulverlackerad vit aluminiumplåt, specifikt framtaget vertikalt prickmönster. Huvudentréernas skärmtak består av 8 mm stålplåt i högblank vit kulör.

VAL AV MATERIAL
Aluminiumplåtens tunnhet i kombination med dess konstruktiva egenskaper gav oss möjligheten att arbeta fram det textila fasaduttryck vi var ute efter. Den dekorativa aluminiumplåten placerades på distans från klimatskalet, vilket består av enkla sandwichelement med ytskikt av stålplåt. På så sätt fick vi möjlighet att dölja installationer som vattenavrinning, belysning samt räckes-och nischkonstruktioner. Förutom att vara ett klimatskal, behövde elementen ha bärande egenskaper för att kunna ta upp tyngden från de utkragande aluminiumplåtarna. Skärmtaken är uppbyggd av sammansvetsade trekantiga plåtar för statisk stabilitet. De är dimensionerade och utformade för att vara självbärande.

INSPIRATION TILL FASAD
Våra första gestaltningstankar var att arbeta med en tyngre utbredd sockelvolym och en utkragande lättare övre volym – sammanhållna av ett gemensamt mönster. Skärmtakens plåtar är hanterade likt vikt papper som för tankarna till origami.

VAL AV INFÄSTNING
För den perforerade aluminiumplåten har vi utformat ett specifikt konsolsystem. Utkragningen är 200 mm vilket ger ett tillräckligt utrymme för de bakomvarande installationerna. Konsolerna är utformade och placerade så att de inte exponeras.

VAL AV BEARBETNING
För att få skarpa möten mellan intilliggande plåtar har vi valt att arbeta med plåtskivor som inte bockas i kanterna. Vid plåtarnas avslut till nischer och i nederkant får vi på så sätt skarpa kanter utan någon radie. Det textila mönstret är designat för att sudda ut skarvar och skapa en sammanhållen yta.

150150carl-fredrik_danielson_foto_doris_belingNAMN Carl-Fredrik Danielson
PROJEKT Skandionklinikens hotell von Kraemer, Uppsala. Slutfört 2014.
ARKITEKTBYRÅ LINK Arkitektur

Foto: Mathias Nero, Doris Beling

 

 

Skills

Posted on

december 10, 2014