ROSTTRÖGT STÅL

PEPPER


MATERIAL
Rosttrögt stål

VAL AV FASAD
Materialet är lämpligt för extrema marina miljöer, då rosten är kontrollerad och så småningom upphör. Slutresultatet blir en naturlig jordfärg, vilken smälter väl in både i sanden och intilliggande bergväggar.

VAL AV INFÄSTNINGAR
Plåtarna är fastskruvade i en träram, med ett överlappningssystem som skapar dolda infästningar. Samtliga hörnplåtar är noggrant utformade med ett böjt bottenskikt för att passa hörnen.

INSPIRATION TILL FASAD
Den minimalistiska formen har vuxit fram ur ett tycke för naturen och den råa konsten. Vi har alltid inspirerats av ”Land art” – en konströrelse med strävan att bevara den ursprungliga naturen.

FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS
Materialet kräver varken behandling eller underhåll. Oxideringsprocessen var snabb i detta salta havsklimat och kommer att förbli som den är nu.

150150sami_rintalaNAMN Sami Rintala
PROJEKT Pepper, Sandhornøy, Norge. Slutfört 2014.
ARKITEKTBYRÅ Rintala Eggertsson Architects

 

 

Foto: Pasi Aalto

Skills

Posted on

december 8, 2014