MVRDV

JACOB VAN RIJS

Arkitekttrion Winy Maas, Jacob van Rijs och Nathalie de Vries har med sin Rotterdambaserade arkitektbyrå MVRDV, påverkat samhällsbyggandet under 20 års tid. Med en forskningsdriven plattform levererar de innovativa lösningar på dagens arkitektoniska och urbana frågor, världen över.

MVRDV kan ofta kännas igen på sina storartade, frispråkiga och futuristiska volymer samt pragmatiska lösningar med målet att skapa en bättre och mer levnadsvänlig framtid. Miljöperspektivet har funnits med sedan starten och byrån har genom åren presenterat flera tankeväckande projekt som vänt upp och ner på uppfattningen av hur en byggnad och ett landskap ska gestaltas och brukas. ”Grisstäder” i form av höga landskapshus, vertikala shoppinggator och vertikala hela städer är några exempel. Med ett lekfullt, väl utstuderat men ändå respektlöst laborerande med volymer och tomrum lyckas MVRDV med att skapa nya och oväntade utrymmen såväl inuti som mellan byggnader.

Tillsammans med Delft University of Technology, driver MVRDV ”The Why Factory”, en oberoende tankesmedja och ett forskningsinstitut där man visualiserar framtidens städer med fokus på arkitektur och urbanism.

Läs om de projekt som MVRDVs Jacob Van Rijs kommer att presentera på PLÅT15 här >>

Skills

Posted on

december 15, 2014