PLÅTPRISET 2015

TILL LINK ARKITEKTUR FÖR SKANDIONKLINIKEN OCH HOTEL VON KRAEMER

I torsdags den 19 mars, arrangerades arkitekturdagen PLÅT15 för åttonde året i rad. I Slagthuset i Malmö, föreläste internationella stjärnarkitekter och fasadexperter, vilka varvades med presentationer av metallfasader på skandinaviska byggnader. För femte året i rad delade PLÅT-seminariet också ut hedersutmärkelsen PLÅTPRISET. Det gick till LINK Arkitektur för Skandionkliniken och Hotel von Kræmer i Uppsala.

PLÅTPRISET delas ut av PLÅT-seminariet* och tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. I år föll valet på LINK Arkitektur för Skandionkliniken och hotell von Kræmer i Uppsala. Byggnaden inrymmer nordens första cancerklinik för protonbehandling, en både tung och teknikkrävande verksamhet. Juryn imponerades därför av fasadens ljusa, lätta och hoppfulla utstrålning som också lever upp till de höga kraven på säkerhet.

I år fick vinnarna förutom titeln, ära och berömmelse, även ta emot konstverket “Genombrott” i koppar och mässing, signerat Marie Louise Kold. PLÅTPRISET 2015 mottogs av Carl-Fredrik Danielson, Roger Larsson, Andreas Fernek och Camilla Starkenberg från LINK Arkitektur.

– Vi är jättestolta över att ha fått ta emot PLÅTPRISET 2015. Det tog väldigt mycket tid och tankeverksamhet för att få till det uttryck vi eftersträvade för byggnaden. Vi ville skapa en helhet och en enhetlighet. Känslan skulle vara ljus och skir, men framför allt mänsklig. Här är ju patienten i fokus, sa arkitekten Carl-Fredrik Danielson.

Juryns motivering:

PLÅTPRISET 2015 tilldelas en byggnad som gör skillnad. Med delaktighet, målmedvetenhet, samspel och innovation har både innehåll och fasad begåvats med färg, form och funktion som inger hopp.

Två volymer för olika verksamheter med höga krav på teknik och säkerhet liksom tillgänglighet, transparens och inspiration, har på ett välordnat sätt fogats samman i ett gemensamt uttryck. Vackert, skirt och tryggt.

Metallfasaden har fått en betydande roll i att transformera tungt till lätt och mörker till ljus. Fasaden tillåts dölja och framhäva, blir både funktionell och emotionell. Denna viktiga byggnad andas framtid – för dem som bäst behöver det.

Arkitekt: LINK Arkitektur
Hyresgäst: Kommunal­förbundet Avancerad Strålning (KAS)
Byggherre: Akademiska Hus, region Uppsala
Entreprenör: NCC
Metallfasad: Perforerad kassettfasad i lackerad aluminium med bakomliggande sandwichelement. Entré i stålplåt.
Plåtslageri och monteringsarbeten: WEPAB

Plåtmonteringar AB

Kontakt:
Carl-Fredrik Danielsson, LINK Arkitektur:
+46 70 675 78 93,
carl-fredrik.danielson@linkarkitektur.se

Roger Larsson, LINK Arkitektur:
+46 70 413 54 92,
roger.larsson@linkarkitektur.se

Åsa Ragnarsson, Producent PLÅT15 (Far from standard),
0708-80 82 19,
asa@farfromstandard.se

PLÅT15* är ett samarbete mellan några av plåtbranschens ledande företag; Aurubis, Rheinzink, Plannja, Paroc, Aperam, RMIG, Heco Nordiska, Bevego och Entreprenörföretagen.

OM PLÅTPRISET:

PLÅTPRISET är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen utdelas en gång per år i samband med PLÅT-seminariet.

VINNARE AV PLÅTPRISET 2014 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2013 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2012 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2011 >>